ในรัชกาลที่ ๑
 
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ได้ทรงสถาปนาพระอารามนี้ แต่ทราบไม่ได้ว่าได้ทรงสร้าง หรือทรงปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุ หรือถาวรวัตถุสิ่งใดไว้บ้างเข้าใจว่าคงจะทรงสร้างพระอุโบสถ1 พร้อมทั้งพระระเบียงหอระฆังและกุฏิ ๒ คณะ คือ
  • ด้านเหนือพระอุโบสถคณะ ๑
  • ด้านใต้พระอุโบสถคณะ ๑
  • ส่วนศาลาเก๋งและวิหารคงเป็นเพียงทรงปฏิสังขรณ์ของเดิมเท่านั้น

1 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงวินิจฉัยไว้ว่า “วัดดุสิดาราม ก็ยังคงปรากฏฝีมือช่างรัชกาลที่ ๑ อยู่เหมือนกัน คือ พระอุโบสถและรูปเขียนภายใน แต่เป็นฝีมือปานกลางทำแต่พอดูได้ ไม่สู้จะประณีต” จากพระราชพงศาวดาร ร.๒ ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๔๙๘ หน้า ๓๒๖