หน้าแรก    |    ประวัติความเป็นมา    |    อัลบั๊มภาพ    |    หลักสูตรธรรมศึกษา    |    ภาพกิจกรรม    |    ตารางปฎิบัติธรรม    |    ข้อมูลติดต่อ
 คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี

ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการเข้าอบรมศีลธรรม จริยธรรมและสอนธรรมศึกษาตามสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนใจกิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องด้วยงานเผยแผ่ธรรมของศูนย์พระสงฆ์ฯ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี จึงทำให้การพิมพ์หนังสือคู่มือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทางศูนย์ ฯ จึงได้ จัดทำคู่มือธรรมศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้สามารถเรียนรู้ศัพท์ธรรมะจนเข้าใจ ขยายเนื้อหาธรรมะได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรีขึ้น โดยได้รับความอุปถัมภ์จากญาติโยม บริษัทห้างร้านและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อนึ่ง คู่มือธรรมศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป้นแนวทางการเรียนการสอนธรรมศึกษาของศูนย์ฯ และเผยแผ่ไปตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมกับศูนย์ฯ เปิดสอนธรรมศึกษา การจัดพิมพ์ครั้งนี้ อาจมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอยู่บ้าง หากท่านผู้เห็นข้อผิดพลาด กรุณาช่วยให้คำแนะนำมายังศูนย์ฯ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในคราวจัดทำครั้งต่อไปคู่มือธรรมศึกษาชั้นโท

ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการเข้าอบรมศีลธรรม จริยธรรมและสอนธรรมศึกษาตามสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนใจกิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
               
เนื่องด้วยงานเผยแผ่ธรรมของศูนย์พระสงฆ์ฯ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี จึงทำให้การพิมพ์หนังสือคู่มือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทางศูนย์ ฯ จึงได้ จัดทำคู่มือธรรมศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้สามารถเรียนรู้ศัพท์ธรรมะจนเข้าใจ ขยายเนื้อหาธรรมะได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรีขึ้น โดยได้รับความอุปถัมภ์จากญาติโยม บริษัทห้างร้านและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
               
อนึ่ง คู่มือธรรมศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป้นแนวทางการเรียนการสอนธรรมศึกษาของศูนย์ฯ และเผยแผ่ไปตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมกับศูนย์ฯ เปิดสอนธรรมศึกษา การจัดพิมพ์ครั้งนี้ อาจมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอยู่บ้าง หากท่านผู้เห็นข้อผิดพลาด กรุณาช่วยให้คำแนะนำมายังศูนย์ฯ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในคราวจัดทำครั้งต่อไปคู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก

ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการเข้าอบรมศีลธรรม จริยธรรมและสอนธรรมศึกษาตามสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนใจกิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องด้วยงานเผยแผ่ธรรมของศูนย์พระสงฆ์ฯ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี จึงทำให้การพิมพ์หนังสือคู่มือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทางศูนย์ ฯ จึงได้ จัดทำคู่มือธรรมศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้สามารถเรียนรู้ศัพท์ธรรมะจนเข้าใจ ขยายเนื้อหาธรรมะได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรีขึ้น โดยได้รับความอุปถัมภ์จากญาติโยม บริษัทห้างร้านและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อนึ่ง คู่มือธรรมศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป้นแนวทางการเรียนการสอนธรรมศึกษาของศูนย์ฯ และเผยแผ่ไปตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมกับศูนย์ฯ เปิดสอนธรรมศึกษา การจัดพิมพ์ครั้งนี้ อาจมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอยู่บ้าง หากท่านผู้เห็นข้อผิดพลาด กรุณาช่วยให้คำแนะนำมายังศูนย์ฯ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในคราวจัดทำครั้งต่อไป

» คำอนุโมทนา จาก พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อ 30 มิถุนายน 2546
» สารบัญเนื้อหาของหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก
» ตารางการเรียนการสอนธรรมศึกษาเอก โดย... ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
» ประวัติความเป็นมาของนักธรรมและธรรมศึกษา
 


 

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ติดต่อผู้ดูแลเวบไซด์