หน้าแรก    |    ประวัติความเป็นมา    |    อัลบั๊มภาพ    |    หลักสูตรธรรมศึกษา    |    ภาพกิจกรรม    |    ตารางปฎิบัติธรรม    |    ข้อมูลติดต่อ
 
ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๕
ณ สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 
ครั้งที่
ระหว่างวันที่
จำนวนที่รับ
เนื่องในโอกาส
๗ มี.ค. ๒๕๕๕ - ๑๔ มี.ค.๒๕๕๕
๘๐ คน
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา่
๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
๘๐ คน
ต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ปฏิบัติอย่างเข้ม
๒๘ เม.ย. - ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕ ๘๐ คน ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์
๒ - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๕
๘๐ คน
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ปฏิบัติอย่างเข้ม
๒ - ๕ ส.ค. ๒๕๕๕
๘๐ คน
ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันปวารณาเข้าพรรษา
๕ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๕
๘๐ คน
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
๘๐ คน
ปฏิบัติธรรมเช้มต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖
เที่ยงคืนวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสวัสดิมงคล ในพระอุโบสถ
 
สมัครและแจ้งความประสงค์ได้ที่
 
อ. ฉัฐรักษ์ วัยเจริญ
โทร ๐๘-๕๕๐๑ ๗๕๐๘
อ.ชนิดา พุทธโกสัย
โทร ๐๘-๖๙๙๐ ๖๒๖๑
บจก. แซนต้าแฟคตอรี่
โทร ๐๒-๔๔๘ ๗๒๗๘ ต่อ ๑๒
คุณเตือนจิตต์ ปานเมทะนี
โทร ๐๘-๑๒๕๕ ๕๗๔๕
บจก. ทวีคูณคอนกรีต
โทร ๐๒-๗๔๕ ๔๒๑๔
คุณสรณ์ฐชล สรวงฉัตรภรณ์
โทร ๐๒-๗๔๕ ๔๒๑๔
คุณปุณณ์ญาณ์ พงศ์การณ์กุล
โทร ๐๘๑-๘๔๔ ๐๓๒๕ ๗
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
www.watdusidaram.org และ www.watdusidaram.net
 
**หมายเหตุ : การแต่งกายชุดปฏิบัติธรรมขาว
 
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครปฏิบัติธรรม
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ติดต่อผู้ดูแลเวบไซด์